Таврійська громада
Запорізька область, Запорізький район

Рішення про створення комітету доступності осіб з інвалідністю

Фото без опису

                                   У К Р А Ї Н А
 

 

 

ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

восьмого скликання

пятдесят пята сесія

 

РІШЕННЯ

 

06.08.2020                                       с. Таврійське                               № 4

 

 

Про  внесення змін до рішення сесії Таврійської сільської ради від 02.08.2018 № 25 «Про створення комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Таврійської сільської ради, затвердження його складу і Положення про нього»

 

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 19.12.2017 № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.03.2018 № 135 «Про створення комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та затвердження його складу», Таврійська сільська рада Оріхівського району  Запорізької  області 

   

ВИРІШИЛА:

 

                1. Внести зміни  до рішення сесії Таврійської сільської ради від  02.08.2018 № 25  «Про створення комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Таврійської сільської ради, затвердження його складу і Положення про нього», виклавши додаток до пункту 2 цього рішення у новій редакції (додається).

 

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Таврійської сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                      М. СВИРИДЕНКО

 

 

 

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                    Рішення сільської ради

 

                                                                             06.08.2020          № 4

 

 

Склад

комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури  Таврійської сільської ради

 

 

Кошель

Ірина Володимирівна

 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Таврійської сільської ради, голова  комітету

 

Старосвітський

Олександр Миколайович                                   

директор КУ «Таврійський психоневро-логічний інтернат з геріатричним відділенням» Запорізької обласної ради, заступник голови комітету (за згодою)

 

Зімарой

Лідія Василівна

начальник відділу інфраструктури, містобудування, архітектури та інвестицій Таврійської сільської ради, секретар  комітету

 

Члени  комітету

 

 

Трюхан

Олександр Григорович

 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Таврійської сільської ради

 

Чирко

Анна Миколаївна       

начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Таврійської сільської ради

                                    

 

Левченко

Аліна Олександрівна

спеціаліст I категорії відділу соціального захисту населення Таврійської сільської ради

 

Кернична

Надія Вікторівна

директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області       (за згодою)

 

 

 

Секретар ради                                                                  О.В. Скубіна

 

 

 

                                                        Фото без опису

                                                       У К Р А Ї Н А

 

ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

02 серпня 2018 року

 

                                     

 

№ 25

 

Про створення комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Таврійської сільської ради, затвердження його складу і Положення про нього

 

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 19.12.2017 № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.03.2018 № 135 «Про створення комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та затвердження його складу», Таврійська сільська рада Оріхівського району  Запорізької  області 

   

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити комітет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Таврійської сільської ради (далі – Комітет).

 

2. Затвердити склад Комітету (додається).

 

3. Затвердити Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Таврійської сільської ради (додається).

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні   комісії  сільської ради.

 

Сільський голова                                                                         М.О. Свириденко

 

 

 

 

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                    Рішення сільської ради

 

                                                                             02.08.2018          № 25

 

 

Склад

комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури  Таврійської сільської ради

 

 

Кошель

Ірина Володимирівна

 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Таврійської сільської ради, голова  комітету

 

Старосвітський

Олександр Миколайович                                  

директор КУ «Таврійський будинок інвалідів Запорізької обласної ради», заступник голови комітету (за згодою)

 

Зімарой

Лідія Василівна

начальник відділу інфраструктури, містобудування, архітектури та інвестицій Таврійської сільської ради, секретар  комітету

 

Члени  комітету

 

 

Глебенко

Кирило Олександрович

 

в.о. старости с. Юрківка

 

Кушніренко

Сергій Іванович

директор КП «Таврійськдобробут» Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області (за згодою)

 

Петренко

Володимир Михайлович       

спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Таврійської сільської ради

                                    

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                  О.В. Скубіна

 

 

                                                                                                                                                            

                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                    Рішення сільської ради

 

                                                                              02.08.2018          № 25

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Таврійської сільської ради

 

          1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – комітет доступності) є консультативно – дорадчим органом, який утворено при Тавріській сільській раді з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням інвалідам (у тому числі інвалідам із зором та тим, які пересуваються у візках, а також дітям-інвалідам) та іншим маломобільним групам населення (далі - маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно - видовищних та інших установ і закладів).

 

           2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Запорізької облдержадміністрації, Оріхівської райдержадміністрації  та цим Положенням.

 

          3. Основними завданнями комітету доступності є:

          3.1 забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, культурно – видовищних та інших установ і закладів, дорожньо – тротуарної  мережі, транспорту, засобів зв’язку та інформації, території населених пунктів вимогам чинних будівельних норм;

           3.2 підготовка для підприємств, установ та організацій  пропозицій з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд;

          3.3 надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

         3.4 сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

         3.5 сприяння ефективній взаємодії  підприємств, установ та організацій у сфері створення для сприятливих умов для життєдіяльності маломобільних груп населення.

 

          4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:

          4.1 залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів  органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

          4.2 одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади  інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

          4.3 заслуховувати на своїх засіданнях інформацію, що належить до його компетенції;

          4.4 утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

          4.5 ініціювати перед виконавчим комітетом сільської ради  проведення нарад та слухань  з питань, що належать до його компетенції;

          4.6 подавати центральним та місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

 

          5. Комітет доступності проводить свою діяльність на основі взаємодії з органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

 

          6. Склад комітету доступності формується з числа представників виконавчого комітету сільської ради (структурних підрозділів, на які покладено рішення питань будівництва та архітектури, благоустрою, житлово-комунального господарства, промисловості, розвитку інфраструктури, транспорту, зв’язку та інформації, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, праці та соціального захисту населення тощо), комунальних підприємств сільської ради (з благоустрою та архітектури), депутатів сільської ради, громадських організацій інвалідів та фізичних осіб (за їх бажанням).

         Члени комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 

           7. Комітет доступності очолює голова, до компетенції якого належать питання, що стосуються будівництва та благоустрою:

          7.1 голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою.

           Голова комітету доступності може мати одного або двох заступників:

      керівника структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, на який покладено рішення питань будівництва та архітектури, благоустрою;

      представника депутатської групи сільської ради або громадської організації інвалідів.

 

         8. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності – заступників голови комітету.

      План роботи комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою.

      Порядок денний чергового засідання комітету доступності формується за пропозиціями його членів.

      Засідання комітету доступності вважається правомочними, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини його членів. Засідання проводить його голова, а у разі його відсутності – заступник голови комітету

 

        9. Рішення комітету доступності вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

        Рішення комітету доступності формується протоколом, що підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності та виконавчому комітету сільської ради у п’ятиденний термін після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточних рішень або в подальшій роботі.

        Рішення комітету доступності мають рекомендаційний характер.

      

       10. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводить сільська рада з питань, що належать до компетенції комітету доступності.

 

        11. Забезпечення комітету доступності приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи комітету доступності та проведення його засідань здійснює виконавчий комітет сільської ради.

 

        12. Комітет доступності, в разі необхідності, інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації.

 

 

 

Секретар ради                                                                          О.В. Скубіна

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень