A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Таврійська громада
Запорізька область, Оріхівський район

КЗ « Центр культури, дозвілля та СПОРТУ»

 

 

 

Затверджено:

 

Рішенням Таврійської сільської ради

Оріхівського району Запорізької області області

 

14 від 05 жовтня 2017 р.

 

 

Голова Таврійської сільської ради Оріхівського району

Запорізької області

 

_________ М. О. Свириденко

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

« Центр культури, дозвілля та СПОРТУ»

 

ТАВРІЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ради

 

ОРІХІВСЬКОГО району

 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

2017р.

І. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області (далі – Центр культури, дозвілля та спорту), як одна з форм громадської самодіяльності являє собою масовий культурно, спортивно, освітній заклад, що належить до комунальної власності Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області.

Центр культури, дозвілля та спорту є центром культурного, спортивного і громадського життя Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області.

1.2. Центр культури, дозвілля та спорту є самостійним закладом культури, що належить до комунальної власності Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області та в організаційно-методичному плані підпорядкований відділу освіти, культури, молодів та спорту Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області (Орган управління).

1.3. Центр культури, дозвілля та спорту утворюється Таврійською сільською радою Оріхівського району Запорізької області (далі - Засновник) за принципом універсалізації на базі існуючих закладів культури, бібліотек та спортзалів населених пунктів, що географічно близько розташовані до Центру культури, дозвілля та спорту з метою розвитку загального культурного, спортивного простору в населених пунктах Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області.

1.4. Центр культури, дозвілля та спорту є юридичною особою, права і обов’язки якої набуває з дня державної реєстрації.

Центр культури, дозвілля та спорту є бюджетною неприбутковою організацією, фінансується з бюджету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області має рахунки в установах банку, в тому числі і в іноземній валюті, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки та інші реквізити юридичної особи (затверджені у встановленому порядку)..

1.5. Центр культури, дозвілля та спорту керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про культуру», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Законом України «Про музеї та музейну справу», Законом України «Про охорону культурної спадщини», Законом України «Про кінематографію», Законом України «Про позашкільну освіту», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Законом України «Про фізичну культуру і спорт», Цивільним, Господарським кодексами України, наказом Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Таврійської сільської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Статутом.

1.6. Центр культури, дозвілля та спорту у фінансово-господарській діяльності підпорядкований Таврійській сільській раді Оріхівського району Запорізької області.

1.7. До Центру культури, дозвілля та спорту входять такі структурні підрозділи:

Таврійський будинок культури, що знаходиться за адресою: 70540, Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Шкільна, буд. 22;

Юрківський будинок культури, що знаходиться за адресою: 70535, Запорізька область, Оріхівський район, с. Юрківка, вул. Центральна, буд. 132;

Таврійська сільська бібліотека, що знаходиться за адресою: 70540, Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Шкільна, буд. 22;

Юрківська сільська бібліотека , що знаходиться за адресою: 70535, Запорізька область, Оріхівський район, с. Юрківка, вул. Центральна, буд. 132;

Таврійський спортивний зал, що знаходиться за адресою: 70540, Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Шкільна, буд. 20 б.

1.9. Центр культури, дозвілля та спорту для досягнення статутних цілей своєї діяльності та в порядку, встановленому законодавством України, використовує всі права та несе обов’язки, які не заборонені законодавством України і передбачені цим Статутом.

1.10. Центр культури, дозвілля та спорту від свого імені укладає угоди, набуває майнові та особисті немайнові права за згодою Засновника і несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.

1.11. Центр культури, дозвілля та спорту співпрацює з закладами культури всіх форм власності і підпорядкування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.12 Центр культури, дозвілля та спорту має право укладати договори (контракти) з іншими юридичними особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством та за згодою сільського голови.

1.13. Юридична адреса: 70540, Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Шкільна, буд. 22.

1.14. Найменування юридичної особи:

Повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ ТА СПОРТУ» ТАВРІЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочене: КЗ «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ, ДОЗВІЛЛЯ ТА СПОРТУ».

 

 

 

 

 

 

ІІ. Мета та основні напрямки діяльності

Центру культури, спорту та дозвілля

 

2.1. Центр культури, дозвілля та спорту створений з метою організації культурно-просвітницьких заходів, які покликані сприяти духовному відродженню українського народу, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток художньої творчості, виявлення обдарованої молоді і залучення її до роботи в гуртках, об’єднаннях, піднесення творчого потенціалу діючих колективів художньої самодіяльності та створення нових, розвитку фізичної культури і спорту, зміцнення інтелектуальної, духовної спромоги громадян, збереження та примноження культурної спадщини, організації дозвілля населення, збереження та розвитку культури та культур інших національностей.

2.2. Основні завдання Центру культури, дозвілля та спорту:

2.2.1. Реалізація державної політики в галузі культури, мистецтва та спорту;

2.2.2. Виявлення, розвиток і підтримка талантів та обдаровань;

2.2.3. Впровадження якісно нових форм, методів культурного, спортивного дозвілля;

2.2.4. Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

2.2.5. Збереження і розвиток національно-культурної самобутності народних традицій та звичаїв забезпечення охорони культурної спадщини, мистецтва;

2.2.6. забезпечення розвитку фізичного здоров'я населення територіальної громади;

2.2.7. Організація Центром культури, дозвілля та спорту концертно-видовищної роботи і художньої самодіяльності;

2.2.8. Організація веселого, життєрадісного і здорового відпочинку та розваг в Центрі культури, дозвілля та спорту та поза ним всіх вікових категорій населення;

2.2.9. організація дозвілля для різновікових груп населення, зокрема проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків, спортивних змагань тощо;

2.2.10. Організація і проведення культурно-мистецьких заходів серед населення. Зокрема проведення оглядів, фестивалів, свят самодіяльної народної творчості, спортивних змагань тощо;

2.2.11. Організовує роботу гуртків, секцій та інших творчих об’єднань;

2.2.12. Забезпечення читачів необхідною літературою та періодичними виданнями, систематичне вивчення інтересів і запитів у виборі літератури з врахуванням їх рівня освіти, професійних інтересів, вікових особливостей. Проведення роботи по організації книжкового фонду, його обліку та збереження.

2.2.13. Організація музею, комплектування музейних предметів і забезпечення їх обліку та зберігання. Проведення екскурсійної та лекційної роботи в музеї.

2.2.14. організація туристичної діяльності на території сільської ради

2.2.15. Забезпечення кваліфікованими кадрами Центр культури, дозвілля та спорту.

2.2.16. Збереження та зміцнення матеріальної бази культурно-освітнього закладу.

2.2.17. Розвиток матеріально-технічної бази.

2.2.18. Соціальний розвиток колективу.

2.2.19. Підвищення кваліфікації працівників Центру культури, дозвілля та спорту.

2.2.20. Господарча діяльність, в той же час своєчасне матеріально-технічне постачання, своєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів основних фондів у певні терміни.

2.2.21. Додержання правил та норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.

 

ІІІ. Організаційна структура Центру культури, дозвілля та спорту

 

3.1. Центр культури, дозвілля та спорту можуть складати структурні підрозділи, через які здійснюється діяльність за такими напрямками:

  • методичний, народної творчості, музичний, хореографічний, мистецький, культурно-освітній, концертно-театральний, видовищно-розважальний, образотворчо-прикладного мистецтва, спортивні гуртки, секції, організації дозвілля, по роботі з молоддю, дітьми і іншими віковими категоріями, комп’ютерний, масової культури, господарсько-технічний, любительські об’єднання, клуби за інтересами, концертно-гастрольна діяльність, здорового способу життя, художня майстерня та інші.

3.2. Центр культури, дозвілля та спорту забезпечує громадянам рівні права на участь в розвитку народної творчості і ремесел, доступу до культурних надбань, інформації дозвільних заходів незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального положення, політичних і релігійних переконань, місця проживання тощо. Центр культури, дозвілля та спорту здійснюють свою діяльність з урахуванням запитів і потреб жителів Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, запроваджують найефективніші форми й методи культосвітньої роботи, реалізовують заходи щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, здорового способу життя населення та інше.

3.3. Центр культури, дозвілля та спорту планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.

3.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова, дозвілева робота в Центрі культури, дозвілля та спорту здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, секційна, конкурси, інші заклади та організації.

3.5. Центр культури, дозвілля та спорту може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, інші заклади та організації.

3.6. Центр культури, дозвілля та спорту має право на надання платних послуг узгоджених із Засновником.

3.7. Центр культури, дозвілля та спорту є первинною ланкою по організації культурно-освітньої роботи з населенням Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, впровадженню нових форм клубної роботи, поставником всіх епізодичних і системних заходів, пропаганди здорового способу життя.

3.8. Центр культури, дозвілля та спорту має право:

3.8.1. Здійснювати всі види культурної, господарської діяльності та підприємницької діяльності, що не суперечить Закону України «Про культуру» та іншим нормативним актам, за погодженням з Засновником

3.8.2. Проводити свята, фестивалі, конкурси, змагання, огляди, виставки, кінолекторії та інші заходи з метою відродження, пропаганди, збереження і примноження української національної культури, впровадження в життя звичаїв, традицій, обрядів, розвитку самодіяльної художньої творчості, задоволення духовних потреб людини.

3.8.3. Для виконання статутних цілей Центр культури, дозвілля та спорту в обумовленому законодавством порядку має право:

- проводити концерти художньої самодіяльності, театралізовані свята, фестивалі, бенефіси, естрадні шоу, вистави, конкурси, демонстрацію відеофільмів, спортивно-розважальні, оздоровчі, обрядові заходи;

- надавати послуги під час проведення презентацій;

- проводити вечори відпочинку, танцювальні вечори, бали, дискотеки;

- тиражувати в установленому порядку записи на магнітних носіях, записів програмного забезпечення комп'ютерів;

- організовувати любительські клуби за інтересами (художні, технічні, комп'ютерні, відеотеки, природничо-наукові, колекційні, за професіями тощо):

- укладати договори та угоди з підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами як в самій країні, так і за її межами, за погодженням з власником;

- встановлювати договірні ціни (тарифи розцінки) на виконані роботи та послуги за погодженням власника;

- проводити та брати участь в ярмарках, виставках, семінарах, аукціонах, змаганнях тощо;

- залучати для консультацій, підготовки і проведення відповідних висококваліфікованих спеціалістів в галузі культури, мистецтва та спорту по трудовим угодам, договорам, контрактам, наймати працівників, за згодою Засновника;

- використовувати на договірній основі приміщення та устаткування, належні іншим підприємствам та організаціям за згодою Засновника;

- вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать законодавству України, передавати його в оренду за плату у користування іншим особам, за згодою Засновника;

- укладати договори (контракти) з організаціями, юридичними і фізичними особами на будь-які форми співробітництва у сфері культури, спорту та підприємницької діяльності згідно законодавства України з правом підпису оренди приміщень закладів підпорядкованих Центр культури, дозвілля та спорту, за згодою Засновника.

3.8.4. Центр культури, спорту та дозвілля відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 1271 “Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності” має право на надання платних послуг.

 

ІV. Керівництво Центром культури, дозвілля та спорту

4.1 Вищим органом управління КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» є – Таврійська сільська рада Оріхівського району Запорізької області.

Виконавчим органом КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» є директор, який керує поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання завдань та функцій центру.

4.2 До компетенції Засновника належить:

4.2.1 призначення на посаду та звільнення з посади Директора закладу;

4.2.2 укладення контракту з Директором закладу;

4.2.3 заохочення та притягнення Директора закладу до дисциплінарної відповідальності;

4.2.4 затвердження й внесення змін до Статуту закладу;

4.2.5 розпорядження основними засобами закладу;

4.2.6 погодження створення відокремлених структурних підрозділів закладу та спільних установ;

4.2.7 реорганізація закладу, його ліквідація, затвердження передавального акта, розподільчого чи ліквідаційного балансу.

4.3 Засновник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту».

4.4 Органом управління КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» є відділ освіти, культури, молоді та спорту.

4.5 До повноважень ОРГАНУ УПРАВІННЯ належить:

4.5.1 внесення пропозицій щодо призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника закладу;

4.5.2 забезпечення контролю за виконанням актів законодавства щодо діяльності закладу;

4.5.3

 

4.5.4 затвердження кошторису закладу, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, цільове й ефективне використання бюджетних коштів;

4.5.5 контроль за організацією первинного обліку закладу, отримання в установленому порядку статистичної та бухгалтерської звітності;

4.5.6 участь в установленому порядку в проведенні державної акредитації або атестації закладу;

4.5.7 здійснення інших повноважень щодо управління роботою закладу згідно з чинним законодавством України і відповідно до рішень ВЛАСНИКА.

4.6 Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28 січня 2016 року № 955-VIII Конкурсна процедура може не застосовуватися для призначення керівників комунальних закладів культури у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів.

Керівництво поточною діяльністю КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням сільської ради на контрактній основі відповідно до трудового законодавства України та законодавства про культуру.

4.7 У Контракті визначається строк найму, права, обов'язки й відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму.

4.8 Директор може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав і в порядку, визначеному Контрактом, рішеннями Засновника та чинним законодавством України.

4.9 Директор КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» підзвітний ЗАСНОВНИКУ й ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

4.10 Директор КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» вирішує всі питання діяльності закладу, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.

4.11 До компетенції Директора КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» відноситься:

4.11.1 забезпечення статутної діяльності закладу;

4.11.2 вирішення поточних питань роботи закладу;

4.11.3 вирішення кадрових питань;

4.11.4 вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

4.11.5 організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

4.11.6 укладення договорів та угод, які пов’язані з діяльністю закладу;

 

 

4.12 Диреткор КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» в межах повноважень:

4.12.1 розпоряджається коштами й майном закладу відповідно до чинного законодавства України, Статуту та рішень Засновника;

4.12.2 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу згідно з чинним законодавством України;

4.12.3 затверджує посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

4.12.4 веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

4.12.5 накладає дисциплінарні стягнення на працівників закладу;

4.12.6 зобов’язаний організувати проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників закладу згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

4.12.7 створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

4.12.8 встановлює у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам закладу за високі творчі та виробничі досягнення з врахуванням особистого внеску кожного;

4.12.9 встановлює за рахунок та у межах фонду заробітної плати надбавки працівникам закладу за суміщення професій (посад), розширення сфери обслуговування або збільшення обсягів робіт та за виконання додатково до основної роботи обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

4.12.10 визначає порядок і розміри премій працівникам залежно від їхнього вкладу у кінцеві результати роботи згідно чинного законодавства та вежах фонду заробітної фонду;

4.12.11 несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, використання, списання майна та втрати в будь-якій формі, майна закладу;

4.12.12 несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна закладу;

4.12.13 вчиняє інші дії в порядку й межах, встановлених законодавством України;

4.12.14 забезпечує розробку структури та граничної чисельності працівників закладу та подає їх на затвердження Засновнику;

4.12.15 забезпечує належний рівень побутових умов для перебування в закладі;

4.12.16 діє від імені закладу, представляє без довіреності його інтереси в установах, підприємствах і організаціях, укладає договори та угоди, відкриває розрахункові рахунки.

4.13 У межах своєї компетенції Директор видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками закладу, і здійснює контроль за їх виконанням.

4.14 У разі відсутності Директора його обов'язки виконує уповноважена ним особа, на підставі відповідного наказу.

4.15 Директор КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» несе відповідальність перед ЗАСНОВНИКОМ, ОРГАНОМ УПРАВЛІННЯ та іншими органами за достовірність і своєчасність подання статистичної та іншої звітності.

4.16 На вимогу ЗАСНОВНИКА або ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

4.17. Представляє і захищає інтереси Центру культури, дозвілля та спорту у відносинах з установами, організаціями і підприємствами та в судовому порядку.

 

V. Трудовий колектив

 

5.1 Трудовий колектив КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» становлять всі громадяни, які працюють на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із закладом.

5.2 Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори та профспілковий комітет.

5.3 Члени трудового колективу КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» зобов’язані:

5.3.1 сумлінно виконувати свої обов’язки, оволодівати передовими методами та прийомами роботи;

5.3.2 дотримуватись правил трудового розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію;

5.3.3 дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків і товариських взаємовідносин з іншими членами трудового колективу.

5.4 Члени трудового колективу КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» мають право:

5.4.1 через виборні громадські органи та органи бібліотечного самоврядування брати участь у діяльності та управлінні справами закладу, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, філій і службових осіб;

5.4.2 на атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії та участь у конкурсах на заміщення вакантних посад;

5.4.3 укладати з адміністрацією колективну угоду, яка регламентує права і обов’язки членів колективу на визначений в угоді термін.

5.5 Права і обов’язки працівників КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Основним джерелом фінансування Центру культури, дозвілля та спорту є місцевий бюджет.

6.2. Додатковими джерелами фінансування є власні надходження та інші надходження, не заборонені законодавством України.

6.3. Центр культури, дозвілля та спорту здійснює фінансово-господарську діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, укладених угод про господарську діяльність.

6.4. Центр культури, дозвілля та спорту з метою задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в його роботах (послугах), збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв, спорту, вирішення соціальних проблем здійснює види діяльності:

- видовищні заходи;

- спортивно-оздоровчі послуги;

- туристична діяльність та індустрія відпочинку:

- відкриття танцювальних клубів, вокальних студій, хорових студій, спортивних секцій.

6.5. Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу, здійснюються тільки при їх наявності.

6.6. Джерелами формування матеріально-технічної бази є :

- майно, передане у користування від Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області;

- прибутки, одержані від надання послуг;

- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

- гуманітарна допомога;

- придбання майна іншого підприємства, організацій;

- інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством, капітальні вкладення і дотації.

Кошти отримані Центром культури, дозвілля та спорту з додаткових джерел фінансування використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.

6.7. Майно Центру культури, дозвілля та спорту становлять основні фонди і оборотні кошти, а також інші фінансові, матеріальні та нематеріальні ресурси набуті на законних підставах, вартість яких відображена в балансі.

6.8. Майно Закладу є спільною комунальною власністю Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області і закріплюється за Центром культури, дозвілля та спорту на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Заклад володіє та користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

 

VІІ. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Центр культури, дозвілля та спорту за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити культурно-освітній обмін у рамках програм культури, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та асоціаціями культури, за погодженням з власником.

7.2. Центр культури, дозвілля та спорту має право до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з культурними закладами, установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, за погодження з власником.

 

VIІІ. Контроль за діяльністю Центру культури, дозвілля та спорту

 

8.1. Державний контроль за діяльністю Центру культури, дозвілля та спорту здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері культури.

8.2. Державний контроль здійснює Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області.

 

ІХ. Реорганізація і ліквідація Центру культури, дозвілля та спорту

 

9.1. Реорганізація і ліквідація Центру культури, дозвілля та спорту здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

9.2. Всі питання, не охоплені даним Статутом, регулюються діючим законодавством України.

 

Х. Затвердження Статуту, доповнення і зміни до нього

 

10.1. Статут Центру культури, дозвілля та спорту набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Статут, доповнення та зміни до нього, оформляються у вигляді нової редакції, затверджується рішенням Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області району Запорізької області.

10.3. Статут та зміни до нього реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь