Таврійська громада
Запорізька область, Запорізький район

Про затвердження Проекту бюджету територіальної громади на 2022

Дата: 14.12.2021 15:32
Кількість переглядів: 480

                                                                     

 

ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

09.12.2021                                      с.Таврійське                                          № 98

«Про затвердження Проекту бюджету територіальної громади Таврійської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік»

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Таврійська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 34 367 916,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 34 294 616,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 73 300,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 34 367 916,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 34 294 616,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 73 300,00 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3,  до цього рішення.

3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік»:

Податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000)

Податок на майно (18010000)

Єдиний податок (18050000)

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000)

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (22000000)

Державне мито (22090000)

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік:

 1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік»;

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (25010000);

       екологічний податок (19010000)

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1  статті 15 Бюджетного кодексу України, а саме вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених цим Кодексом, включаючи залишок коштів державного бюджету, сформований за рахунок понадпланових державних запозичень, здійснених у попередньому бюджетному періоді відповідно до частини одинадцятої статті 16 цього, а також кошти, що передаються із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині видатків та кредитування є надходження, визначені пунктом 1 статті 70 Бюджетного кодексу України, а саме: бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 89-91 цього Кодексу. Відповідно до пункту 2 статті 70 Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.

5. Визначити:

   у 2022 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі  гривень; відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду.

6. Зазначити про необхідність надання суб’єктами господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста, або місцевих гарантій, майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань та сплати до місцевого бюджету плати за їх отримання, або про звільнення від такої необхідності. Відповідно до ст.70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити сільській раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні залишки на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

          8. Зазначити повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

9. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до пункту 5 статті 43, пункту 1.2 статті 73 Бюджетного кодексу України, положення щодо затвердження формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

10. Зазначити положення щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 та пункту 2 статті 43 Бюджетного кодексу України.

11. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим, відповідною обласною радою чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Зазначити положення щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів. Надати право фінансовому відділу Таврійської сільської ради при необхідності вносити зміни до бюджету територіальної громади на 2022 рік в межах загального обсягу видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів та при додаткових надходженнях з державного бюджету субвенцій та дотацій, здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів, вносити зміни до доходної та видаткової частин бюджету територіальної громади в частині міжбюджетних трансфертів з послідуючим затвердженням на сесії бюджету територіальної громади Таврійської сільської ради. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету місцевий фінансовий відділ за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Зазначити положення щодо затвердження формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20 (1) розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

14. Зазначити положення щодо здійснення з 01 січня 2022 року з бюджету територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

15. Зазначити положення щодо набрання чинності цим рішенням.

16. Згідно положення додатки 1, 3 є його невід’ємною частиною. Зазначити положення, що додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Рішення сесії сільської ради «Про сільський бюджет на 2022 рік» набуває чинності з 1 січня 2022 року і діє до 31 грудня 2022 року.

19.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії та фінансовий відділ Таврійської сільської ради.

              

 

Сільський голова                                                       Микола СВИРИДЕНКО

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень