Таврійська громада
Запорізька область, Запорізький район

розпорядження сільського голови \

Дата: 28.07.2021 13:16
Кількість переглядів: 1479

                                                      

                                ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

               ОРІХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                           РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                               сільського голови

 

30.12.2020                                    с. Таврійське                                  № 109/01-09     

 

Про заходи щодо забезпечення доступу до

публічної інформації   Таврійської

сільської ради та виконавчого комітету

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за № 2939-VI від 13.01.2011 року та Закону України «Про інформацію» №2938-VI від 13.01.2011 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Визначити організатором доступу до публічної інформації, якою володіє сільська рада – діловода  Таврійської сільської ради Бублик Марину  Володимирівну.
 2. Затвердити Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Таврійській сільській раді та її виконавчих органах (додаток № 1 до розпорядження – додається).
 3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, розгляду інформації та її отримання (додаток № 2 до розпорядження – додається).
 4. Затвердити зразок запиту на інформацію (додаток до інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію, розгляду інформації та її отримання – додається).
 5. Затвердити інструкцію про порядок надання та оприлюднення Таврійською сільською радою публічної інформації (додаток № 3 до розпорядження – додається).
 6. Затвердити  перелік   інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній     Інтернет - сторінці   сільської ради. 
 7. Визначити спеціальним місцем для оформлення інформаційного запиту та для роботи запитувачів з документами – кабінет діловода Таврійської сільської ради. Забезпечити кабінет ксероксом та зразками відповідних документів.
 8. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додаток № 4 до розпорядження – додається).

 

 1. Діловоду сільської ради Бублик М.В.:

8.1. З метою доступу до публічної інформації та її збереження організувати створення системи обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників публічної інформації, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами (журнал  реєстрації;  додаток 4 до розпорядження).

8.2. Запровадити облік запитів на інформацію.

8.3. Забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, рішень сесій, виконкомів, планів заходів та інших документів сільської ради на веб-сайті в мережі Інтернет.

 1. Посадовим особам, які відповідають за проекти рішень, що відносяться до їх компетенції подавати для оприлюднення в установлений законом терміни.
 2. Інформаційні запити приймати в письмовій та в усних формах, по телефону та електронною поштою в Таврійській  сільській раді:

Понеділок – четвер – з 8.00 до 15.00.

Перерва  з 12:00 до 12:45.

Вихідні: субота, неділя.

 1. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувача повідомляти про зобов’язання відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Тільки при наданні особі інформації про сільську раду та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на відповідальну особу з питань запитів на інформацію Таврійської сільської ради   Бублик Марину  Володимирівну.

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Микола СВИРИДЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до розпорядження сільського голови

від «31» грудня 2020 року № 109

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок забезпечення доступу до публічної інформації

в Таврійській  сільській раді

Це Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Таврійській  сільській раді та її виконавчих органах (далі – Положення) регулює суспільні відносини щодо забезпечення органом місцевого самоврядування, зокрема Таврійською сільською радою та її виконавчими органами, доступу до публічної інформації, що знаходяться в їх розпорядженні. Положення визначає загальні засади, правила та норми надання публічної інформації, а також перелік інформації, доступ до якої є обмеженим.

 1. У даному Положенні терміни та поняття вживаються в такому значенні:

– запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні;

– запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

– публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання радою та її виконавчими органами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у їх володінні;

Розпорядник інформації – Таврійська  сільська рада та її виконавчі органи як суб’єкт владних повноважень, у розпорядженні яких знаходиться публічна інформація, визначена Законом України «Про доступ до публічної інформації» та цим Положенням.

 1. Надання публічної інформації Таврійською  сільською радою та її виконавчим органом.

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність ради та її виконавчих органів забезпечується:

– оприлюдненням публічної інформації на дошках оголошення та веб-сайті сільської ради;

– присутністю запитувачів інформації на пленарних засіданнях сесії сільської ради та засіданнях її виконавчого комітету у випадках, передбачених Положенням;

– наданням інформації за запитами на інформацію;

– розміщенням інформації на інформаційному стенді в приміщення сільської ради та старостинських округах та веб-сайті сільської ради;

2.2. Публічна інформація може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3.Обов’язковому оприлюдненню підлягає:

– інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, напрями діяльності та фінансові ресурси ради та її виконавчих органів;

– нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно – правові засади діяльності;

– перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

– порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

– інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

– інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

– плани проведення та порядок проведення відкритих засідань Таврійської  сільської ради та її виконавчого комітету;

– інформація про розташування місць, де надаються необхідні запитувачем форми чи бланки;

– загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

– звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

– інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про:

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти;

прізвище, ім’я по батькові, службові номери засобів зв’язку, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв’язку підприємства, установ, організацій, що належать до сфери їх управління (в т.ч. їх керівників);

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень;

інша інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2.4. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу та засобів масової інформації мають право бути присутніми на пленарних засіданнях сесії Таврійської  сільської ради та засіданнях виконавчого комітету, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються законодавством, за погодженням сільським головою та отриманим запрошенням секретарем ради та керуючим справами виконкому відповідно.

3.Відомості, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомості, які не містять ознак публічної інформації

3.1. До інформації з обмеженим доступом відноситься інформація, викладена в додатку до цього Положення.

3.2. Відомості, які не містять ознак публічної інформації:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена і не задокументована будь-якими засобами та на будь – яких носіях і її відображення не передбачено чинним законодавством;

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

– рекомендації, доповідні записки, внутрішньовідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та /або прийняттю рішень;

– інформація про особу, яка визначена Законом України «Про інформацію».

 

 1. Порядок надання публічної інформації.

4.1. Запитувач інформації має право звернутися до Таврійської  сільської ради із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та цим розпорядженням.

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог встановлених законодавством так і шляхом заповнення відповідної типової форми.

4.2. Усі інформаційні запити, що надходять до сільської ради чи її виконавчих органів, приймаються, реєструються та обліковуються діловодом сільської ради.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4.3. У відділі виділяється телефонна лінія для отримання запитів телефоном (06141)47280.

4.4. Усі запити реєструються в день надходження, обліковуються та знімаються з контролю у спеціальному журналі.

4.5. Після реєстрації та обробки запиту діловод (відповідальна особа) сільської ради подає його на резолюцію сільському голові.

4.6. Після накладання резолюції на запит діловод (відповідальна особа передає його виконавцю та контролює надходження відповіді на нього запитувачу у визначений законом термін.

4.7. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу в тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншому вигляді.

4.8. Відповідь на запит надається керівником відповідного структурного підрозділу за підписом голови, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету відповідно до функціональних повноважень у строк не більше п’яти робочих днів з моменту надходження запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, сільська рада чи виконком можуть продовжити строк розгляду до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту.

4.9. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в надані такої інформації. Відповідь надається на бланку Таврійської сільської ради.

4.10. У випадку, якщо запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказують вид, найменування, номер і дата прийняття нормативного акту, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі, якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається інформація, за  винятком інформації з обмеженим доступом.

4.11. У разі, якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

4.12. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації.

4.13.Сільська рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

– якщо вона не володіє і не зобов’язана, відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.14. Відповідь на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні  витрати на копіювання та друк.

4.15. Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіювання або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

4.16. Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат встановлено відповідно до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, встановлених постановою Кабінетом Міністрів України №740 від 13.07.2011 року, та складає:

– Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) – 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки, відповідно до розміру мінімальної заробітної плати на дату копіювання та друку документів;

– Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) – 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки відповідно до розміру мінімальної заробітної плати на дату копіювання та друку документів;

– Копіювання або друк копій документів будь-якого формату якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки відповідно до розміру мінімальної заробітної плати на дату копіювання та друку документів;

Розрахункові реквізити для зарахування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію надані у Додатку 1 до даного Положення.

5.Запитувач має право оскаржити:

– відмову в задоволенні на інформацію;

– відстрочку задоволення запиту на інформацію;

– ненадання відповіді на запит щодо інформації;

– надання недостовірної або неповної інформації;

– несвоєчасне надання інформації;

-невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднення інформацію відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

-інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, які порушили законні права та інтереси запитувача.

5.1.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюються відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

Секретар ради                                                                   Олена СКУБІНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до розпорядження

сільського голови від «30» грудня

2020 року №109/01-09

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання запиту на інформацію, розгляду інформації та отримання інформації

 1. Запитувачі інформації (далі – Запитувачі) мають право звернутися до Таврійської сільської ради (далі – сільської ради) із запитом на інформацію (далі – запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 2. Запит подається на ім’я голови сільської ради в довільній формі або шляхом заповнення встановленої сільською радою форми з обов’язковим зазначенням:

2.1. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;

2.2. Поштової адреси або адреси електронної пошти фізичної або юридичної особи;

2.3. Номеру домашнього або мобільного телефону – якщо такий є;

2.4. Загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

2.5. Способу отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу); факсом (вказати номер факсу); електронною поштою (вказати E-mail) або в усній формі (вказати номер телефону);

2.6. Підпису і дати, якщо запит подається письмово.

 1. Примітка * заповнюється у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит, його оформляє Відповідальна особа з питань запитів на інформацію сільської ради (далі – Відповідальна особа), обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту Запитувачу.
 2. Відповідальна особа реєструє запит в журналі реєстрації інформаційних запитів, про що робить відмітку в запиті.
 3. Сільська рада зобов’язана надати відповідь на запит на інформацію Запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 4. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.
 5. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, сільська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку сільська рада повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 6. Рішення, дії або бездіяльність сільської ради Запитувач має право оскаржити до голови сільської ради або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 Сільський голова                                                                         Микола  СВИРИДЕНКО

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

 до розпорядження сільського голови

від «30» грудня 2020 року № 109/01-09

Інструкція

про порядок надання та оприлюднення Таврійською  сільською радою публічної інформації

 1. Дана інструкція розроблена відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів України.
 2. Ця  інструкція визначає механізм надання Таврійською  сільською радою (далі – сільська рада) запитувачам інформації (далі – Запитувач) публічної інформації та її оприлюднення.
 3. Публічна інформація сільської ради оприлюднюється відповідальною особою за оприлюднення публічної інформації на офіційному сайті сільської ради або у інший, визначений головою сільської ради, спосіб.
 4. Інформація, яка, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягає обов’язковому оприлюдненню, публікується невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.
 5. Проекти нормативно – правових актів, рішень сільської ради оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття та знімається з сайту після опублікування затверджених нормативно – правових актів/рішень сільської ради або у разі якщо такі не прийнято.
 6. Інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом України.
 7. Запитувачі інформації мають право доступу до засідань сесій сільської ради, постійних комісій сільської ради та інших відкритих засідань (крім засідань, на яких обговорюється конфіденційна, таємна або службова інформація або випадків проведення закритих засідань, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом Таврійської  сільської ради).
 8. Запитувачі інформації також можуть реалізувати право на доступ до інформації за інформаційним запитом. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті оприлюдненої інформації, Запитувач може звернутися з запитом до відповідальної особи з питань запитів на інформацію сільської ради для перевірки та уточнення такої інформації.
 9. Запит подається Запитувачем в довільній формі або шляхом заповнення встановленої сільською радою форми згідно Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання.
 10. За результатами розгляду запиту приймається одне з рішень про:

– задоволення запиту та надання відповіді;

– відмову в задоволенні запиту на інформацію;

– направлення запиту належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача;

– відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.

 1. Рішення, дії або бездіяльність відповідальної особи запитувач має право оскаржити до сільського голови Таврійської  сільської ради або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Сільський голова                                                                          Микола СВИРИДЕНКО

 

 

                                                                                               Додаток 1

до Порядку доступу до публічної

інформації, розпорядником якої є

Таврійська сільська рада

Запорізького  району

Запорізької області

Форма для подання інформаційного запиту

 від фізичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації  Таврійська сільська рада

Кому

 

Прізвище, ім’я та по батькові поштова адреса, адреса електронної пошти, номер

телефону запитувача

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про…

(Загальний опис інформації)

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати E-mail)

 

В усній формі

(Вказати номер телефон)

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано  ___________________________________________ 

Додаток 2

до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Таврійська сільська рада

Запорізького району

Запорізької області

Форма для подання інформаційного запиту

від юридичних осіб в письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Таврійськасільська рада

Кому

 

Найменування поштова адреса, адреса електронної пошти, номер

|телефону запитувача (юридичної особи)

запитувача

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про…

(Загальний опис інформації)

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати E-mail)

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Таврійська сільська рада

 Запорізького району

Запорізької області

Форма для подання інформаційного запиту

від об’єднань громадян громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Таврійська сільська рада

Кому

 

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

запитувача

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про…

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати E-mail)

В усній формі

(Вказати номер телефону)

 Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано

_________________________________________________________________________

Додаток 3

до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Таврійська сільська рада

Запорізького району

Запорізької області

Контактна інформація щодо посадових осіб

Таврійської сільської ради Запорізького району Запорізької області

 

Таврійська  сільська рада

70540, с.Таврійське, вулиця Центральна ,13

Запорізький район

Посада

Прізвище, ім’я по батькові

Телефон

Електронна адреса

Сільський голова

Свириденко Микола Олександрович

099 762 9939

(06141) 47247

tavotg@ukr.net

Секретар сільської ради

Скубіна Олена Василівна

099 904 9490

(06141)47280

tavotg@ukr.net

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

Кошель Ірина Володимирівна

066 643 7697

(06141)47247

tavotg@ukr.net

Староста

Трюхан Олександр Григорович

097 705 2263

tavotg@ukr.net

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Левченко Людмила Василівна

066 286 0595

(06141)47298

tavotg@ukr.net

Начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності

Олекса Сергій Сергійович

099 953 4496

(06141) 47280

tavotg@ukr.net

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

Чирко Анна Миколаївна

099 219 1306

(06141)47280

tavotg@ukr.net

Головний  спеціаліст

юрисконсульт

Лобурець Тетяна Станіславівна

066 959 8827

(06141) 47280

tavotg@ukr.net

Директор КП «Таврійськдобробут»

Таврійської сільської ради

Трюхан Андрій Григорович

097 219 6119

31-61-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    додаток 4

                                                             ПЕРЕЛІК

інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній         Інтернет - сторінці   сільської ради 

№ з/п

                     Назва розділу інформаційного наповнення

1.

Інформація про організаційну структуру сільської ради

2.

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності  

сільської ради

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та

механізм їх витрачання, тощо)

4.

Розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами

 індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

6.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності  сільської ради.

7.

Інформація про діяльність  сільської ради, а саме про: місцезнаходження, поштову

адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та електронної пошти; прізвище,

ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти сільського

 голови, секретаря.

8.

Порядок складання, подання до сільської ради запиту на інформацію, втому числі

 інформація про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб,

відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації.

11.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може

представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень  

сільської ради.

12.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань  сільської ради.

13.

Форми і зразки документів, правила їх заповнення.

14.

Загальні правила роботи  сільської ради, правила внутрішнього трудового розпорядку.

15.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

16.

Інформація про розпорядок роботи та графік прийому громадян.

17.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних

посад

18.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про

заходи, які застосовуються у зв'язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню)

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Олена СКУБІНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до розпорядження сільського голови

від «30» грудня  2020 року №109/01-09

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВИТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ

 

До службової в Таврійській  сільській раді належить така інформація:

 

 1. Що міститься в документах сільської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності сільської ради, або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 

 1. Зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

 

 1. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                            Микола  СВИРИДЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень