Таврійська громада
Запорізька область, Запорізький район

ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

Дата: 26.11.2018 15:20
Кількість переглядів: 2461

                                                                                                                                                                                       

Таврійська  сільська  рада Оріхівського району Запорізької області
виносить для громадського обговорення проект

ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

між Таврійською сільською радою  та Комишуваською  селищною радою.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів   за адресою:                        с. Таврійське, вул. Центральна,13

тел. (06141)47247

Сільський  голова
М.О.Свириденко

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

 

с. Таврійське                                                                    ___ грудня 2018 року

 

Територіальна громада сіл Таврійське, Юрківка, Любимівка через Таврійську сільську раду Оріхівського району Запорізької області в особі сільського голови Свириденка Миколи Олександровича, яка надалі іменується Сторона-1,         та     

Територіальна громада  селища Зарічне, сіл Жовтеньке ,  Новоіванівка, Дружне, Дудникове, Кущове, Щасливе, Трудолюбівка, Новомихайлівка, селищ Калинівка, Новотавричеське, Кирпотине, сіл Вільне, Оленівка, Тарасівка, Новотроїцьке, Блакитне, Веселе, Жовта Круча, Новорозівка, Славне, Новояковлівка, Магдалинівка, Запасне, Новобойківське,  Ясна Поляна, Трудооленівка  через Комишуваську  селищну раду Оріхівського району Запорізької області в особі  селищного голови Карапетяна Юрія Володимировича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»,  Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2016 № 26,  постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  Положення про Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Таврійської  сільської ради, затвердженого рішенням  тридцять першої сесії Таврійської  сільської ради від 13.09.2018 року № 21, з метою  забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури, а також вирішення  питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона 2 делегує Стороні -1 виконання завдань з надання соціальних послуг особам похилого віку і інвалідам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, соціальні послуги особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання,  а саме:

- громадянам  похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України,

- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з стихійним лихом, катастрофою, безробіттям і зареєстрованим в державній службі зайнятості як такими, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю) та які за наслідками вивчення ситуації в сім’ї є такими, що потребують надання соціальних, побутових  та інших послуг, якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей  нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

- сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, делегується строком на невизначений термін (крім підстав викладених в розділі 5 цього Договору), починаючи із 01 січня  2019  року.

 

  1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

 

3.1.  Вимоги  до  виконання  Стороною-1  завдань,  визначених  у  пункті  2.1. цього Договору:

3.1.1. Для виконання делегованих за цим Договором завдань Стороною-1 утворено та функціонує Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Таврійської сільської ради  Оріхівського  району Запорізької області (далі - Установа);

3.1.2. Виконання делегованих за цим Договором завдань передбачає:

- забезпечення в межах компетенції на території Сторони-2 реалізації державної соціальної політики, виконання загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи та надання соціальних послуг; 
- визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг громадян; 

- формування електронної та паперової бази даних таких громадян;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг, визначених Законом України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;

- установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Установа, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам;

- реагування в установленому порядку на звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вжиття заходів для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.  

Перелік послуг, які надаються Установою:

- догляд вдома;

- соціальна профілактика;

- соціальний супровід;

- консультування.

Якість послуг, які надаються через Установу мають відповідати вимогам чинного законодавства.

3.1.3. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.1.4. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-2 на наступний рік, що передаються місцевому бюджету Сторони-1 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, визначається щорічно до 15 грудня відповідно до розрахунків наданих Стороною-1.

3.1.5. Сторона-1 щороку звітує перед Стороною-2 про стан виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору  та про використання коштів переданих для їх виконання на сесії сільської ради Сторони-2.

3.1.6. затверджувати структуру, чисельність та штатний розпис по Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Таврійської сільської ради  Оріхівського  району Запорізької області після погодження з Комишуваською селищною радою Оріхівського району Запорізької області;

3.1.7. працевлаштування до Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Таврійської сільської ради  Оріхівського  району Запорізької області працівників Сторони -2;

3.1.8. укладення угоди про міжбюджетний трансферт відповідно до вимог чинного законодавства;

3.1.9. Таврійська сільська  рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

   3.2. Вимоги  до  виконання  Стороною-2  завдань,  визначених  у  пункті  2.1.цього Договору:

3.2.1. укладення угоди про міжбюджетний трансферт відповідно до вимог чинного законодавства;

3.2.2. здійснювати фінансування, яке визначається щорічно в межах фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для соціального захисту населення,  що перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги;

3.2.3. здійснювати оплату та/або відшкодування витрат на послуги за електричну енергію, опалення, що використовуються Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Таврійської сільської ради  Оріхівського  району Запорізької області пропорційно від кількості штатних соціальних робітників, закріплених за територіями громад;

3.2.4. здійснювати фінансування на утримання адміністративного апарату Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Таврійської сільської ради  Оріхівського  району Запорізької області пропорційно від кількості штатних соціальних робітників, закріплених за територіями громад;

3.2.5. погоджувати зміни до структури, чисельності та штатного розпису по Комунальної установи  «Центр надання соціальних послуг» Таврійської сільської ради  Оріхівського  району Запорізької області;

3.2.6. щорічно погоджувати бюджетні запити на фінансування та утримання Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Таврійської сільської ради  Оріхівського  району Запорізької області.

 

  1. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

 

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

4.4. Зміни до банківських та фінансових реквізитів Сторін здійснюються в простій письмовій формі.

 

  1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1. закінчення строку його дії;

5.1.2. досягнення цілей співробітництва;

5.1.3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

5.1.4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва Таврійська сільська  рада надсилає Мінрегіону упродовж десяти робочих днів після підписання його Сторонами.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

 

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 6 (шести) аркушах у кількості 3 (трьох) примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Таврійська сільська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж п’ятнадцяти  робочих днів після підписання його Сторонами.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1

Таврійська сільська рада

Оріхівського району Запорізької області

Юр. адреса: 70540,

 Запорізька область,                  Оріхівський район,  с. Таврійське,

вул.. Центральна, 13.     

р/р   35414004034379 

ГУДКСУ  в Запорізькій області

МФО 813015  ЄДРПОУ 04352475

tavotg@ukr.net

тел. 06141 47-2-47

 

 

Сільський голова

                                             

_____________  М. О. Свириденко 

М.П.

Сторона-2

Комишуваська селищна  рада

Оріхівського району Запорізької  області           

Селищний  голова

 

___________ Ю.В.Карапетян

М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень