Таврійська громада
Запорізька область, Запорізький район

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Дата: 01.08.2018 10:43
Кількість переглядів: 1338

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» в Україні пройшла перша фаза медичної реформи Міністерства охорони здоров’я – українці почали обирати собі сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів та укладати з ними декларації. Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладається між закладом охорони здоров’я незалежно від форми власності чи фізичною особою - підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та Уповноваженим органом.

 

Як обрати сімейного лікаря

 

 1. Крок перший – визначитись з лікарем

Найпростіший варіант – ви знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і залишились задоволені результатами. Якщо ж такого лікаря ви поки не знайшли, поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, колег – можливо, у них був позитивний досвід у амбулаторії сімейної медицини або поліклініці, яка підходить вам географічно.

 1. Крок другий – підписати декларацію

Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали.

 Документи, які знадобляться для підписання угоди з лікарем – паспорт громадянина та ідентифікаційний номер. Якщо ж ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде обслуговувати вашу дитину), то також знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи (паспорт та код) одного з її батьків або опікунів. Основний спосіб заповнення декларації — електроний: уповноважена особа закладу (в різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар тощо) внесе ваші дані в систему. Уповноважена особа медзакладу роздрукує декларацію, яку ви підпишете у двох примірниках (один із них залишається у вас). Потім уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис працівника юридичної особи на декларацію та надсилає її в систему «Електронне здоров‘я».

Лікар може відмовити у підписанні декларації, якщо він уже набрав максимально рекомендовану кількість пацієнтів: сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт – 2 000, педіатр – 900. Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюють у селах. Наприклад, якщо у селі проживає 2 000 людей, то всі вони отримають змогу підписати декларацію з сімейним лікарем. Без медичної допомоги не залишиться ніхто.

 1. Крок третій – звернутись при першій необхідності медичної допомоги.

Ви зможете звертатись до вашого лікаря з будь-якими питаннями, пов’язаними зі здоров’ям.

 

Отже, сімейні лікарі, терапевти та педіатри спостерігатимуть за станом здоров’я  дорослого чи станом здоров’я дитини, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння.

За потреби лікар дасть скерування до фахівця вторинної чи третинної допомоги – отоларинголога, ендокринолога, хірурга тощо – чи буде консультуватись з ним щодо вашого лікування. Так само терапевти, педіатри та сімейні лікарі вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами.

Нагадуємо, що сімейний лікар може вести пацієнтів будь-якого віку, педіатр – дітей від народження і до 18 років, а терапевт – від 18 років і старше.

 

Головним завданням надавача первинної медичної допомоги є забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя.

 

З 1 липня набрав чинності новий список послуг первинної медичної допомоги – обов’язковий для виконання всіма закладами первинної медичної допомоги, незалежно від моделі фінансування, який затверджено Наказом Міністерства Охорони Здоров‘я України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги". Це чіткий перелік медичних послуг, які є безкоштовними, бо за них громадяни вже заплатили зі своїх податків.

 

Перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги:

 

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

4. Надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медикосоціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я

 

Тепер медична допомога не прив’язана до місця прописки, проживання. Кожен українець може вибрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі.

 

На рівні первинної медичної допомоги у пакет послуг входять такі аналізи і дослідження:

 • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 • Загальний аналіз сечі
 • Глюкоза крові
 • Загальний холестерин
 • Вимірювання артеріального тиску
 • Електрокардіограма
 • Вимірювання ваги, зросту, окружності талії
 • Швидкий тест на вагітність
 • Швидкий тест на тропонін
 • Швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити
 • Інші дослідження та аналізи виконуються за направленням лікаря у закладах спеціалізованої допомоги.

 

Сімейний лікар або терапевт, за бажанням вагітної, може вести неускладнену вагітність. Лікар може взяти вагітну на облік до 12 тижнів. Після народження дитини педіатр або сімейний лікар має проводити планові обов’язкові огляди, навіть коли дитина здорова: 10 оглядів лікаря і 6 оглядів медсестри у перший рік, 2 огляди у другий і 1 огляд у третій.

 

Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди та аналізи для груп ризику семи захворювань.

Щороку:

 • Цукровий діабет: 45 років і старші, всі – при факторах ризику
 • ВІЛ: 14 років і старші
 • Туберкульоз: всі – при факторах ризику

Раз на два роки

 • Рак молочної залози: 50–69 років, з 40 – при факторах ризику

Раз на 1-2 роки, залежно від факторів ризику

 • Гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання – жінки 50 років і старші, чоловіки 40 років і старші
 • Колоректальний рак: жінки і чоловіки старші 50 років
 • Рак передміхурової залози: з 40 років залежно від ступеню ризику

 

Рецепти на ліки, зокрема за програмою «Доступні ліки», яка затвержена Постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», також виписуватиме лікар. Перелік  затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.01.2018 р. № 111 «Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 22 січня 2018 року».

Лікар самостійно визначатиме необхідність візиту до пацієнта додому, залежно від медичних показів. Лікар може дати поради щодо полегшення стану по телефону, а пізніше, під час прийому у закладі скерувати на аналізи та дослідження, уточнити діагноз та призначити необхідне лікування. Ваш лікар також може викликати екстрену допомогу до хворого, якщо буде така необхідність.

Невідкладна допомога при гострих станах і раптовому погіршенні стану здоров’я надаватиметься в медичному закладі.

Лікар також видасть потрібну довідку, листок непрацездатності, направлення для проходження медико-соціальної експертизи тощо.

 

   Відповідно до ст.5 Закону  України  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Програма медичних гарантій базується на таких принципах:

   1) законодавче визначення умов і порядку фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій;

2) надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від віку, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, зареєстрованого місця проживання, за ознакою мови або іншими ознаками;

3) забезпечення збереження і відновлення здоров’я населення шляхом надання медичних послуг та лікарських засобів належної якості;

4) цільове та раціональне використання коштів, передбачених на фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

5) універсальність та справедливість доступу до необхідних медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

6) передбачуваність та спланованість обсягу медичних послуг та лікарських засобів;

7) гласність, прозорість та підзвітність діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

8) конкуренція і відсутність дискримінації надавачів медичних послуг.

З початком липня розпочалась друга фаза реформи – практична.

Перші медичні заклади отримали гроші за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали договір. Для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати надання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій.

Оплата згідно з тарифом гарантована всім надавачам медичних послуг відповідно до укладених з ними договорів про медичне обслуговування населення.

За моделлю «гроші ідуть за пацієнтом» починають працювати не всі заклади, які протягом трьох місяців укладали декларації з пацієнтами, а лише ті, які підписали договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Для підписання договору медичні заклади мали перетворитися у некомерційні комунальні установи, устаткувати їх відповідно до вимог «Примірного табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають

первинну медичну допомогу» який затверджено Наказом міністерства охорони здоров‘я України №148 від 26.01.2018, підключитися до електронної системи охорони здоров’я та розпочати кампанію «Лікар для кожної сім’ї».

НСЗУ із загальних податків щомісячно оплачуватиме на рахунки закладів встановлену суму за кожного пацієнта, незалежно від того, чи звертається він за медичними послугами. Перші виплати за надання визначеного пакету послуг ці медзаклади мають отримати до середини липня.

Тариф на дитину – у чотири рази більший.

                        Базовий тариф за одну людину, що підписала декларацію з лікарем, становить 370 грн. Але розмір виплати за ведення дітей та людей похилого віку буде суттєво більшим, зважаючи на кількість можливих звернень у зв’язку з віковими особливостями.

На суму впливатимуть такі коригувальні вікові коефіцієнти:

 • від 0 до 5 років – 4;
 • від 6 до 17 років – 2,2;
 • від 18 до 39 років – 1;
 • від 40 до 64 років – 1,2;
 • понад 65 років – 2.

Заклад первинної ланки отримуватиме кошти за пацієнтів, навіть якщо людина здорова і не зверталася за допомогою. Таким чином Мінистерство Охорони Здоров‘я України стимулює лікарів.

Якщо ж пацієнт не уклав декларацію зі своїм лікарем – дільничний лікар продовжуватиме надавати медичну допомогу.

 До кінця 2018 року держава оплачує послуги і за деклараціями, і за територіальним принципом. Тариф за пацієнта, який проживає на території обслуговування закладу, але ще не підписав декларацію про вибір лікаря становить 240 грн.

Заклади первинної допомоги, що не встигли укласти договори з Національною службою здоров’я, у третьому кварталі 2018 року отримуватимуть медичну субвенцію. Другий шанс підписати договори з НСЗУ вони матимуть з 20 липня, у такому випадку на нову модель фінансування перейдуть з початку жовтня. Третя і остання хвиля запланована на грудень, до неї мають увійти заклади, що ще залишилися. Адже вже з 2019 року усі медичні заклади, що надають первинну медичну допомогу, фінансуватимуться за принципом «гроші ідуть за пацієнтом».

Зміни у роботі торкнуться  тих закладів, які ще не уклали договір з НСЗУ.

 

За безоплатною правовою допомогою, роз'ясненнями законодавства та юридичними консультаціями звертайтеся до установ системи безоплатної правової допомоги:

 

 • Перший запорізькій місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги - м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 77, 2-й поверх, тел. (061) 764-60-77, скайп: pravovadopomogaZP, ел.адреса: zaporizhya1.zaporizhya@legalaid.zp.ua
 • Вільнянське бюро правової допомоги - м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 5, vilnianske@legalaid.zp.ua, тел. (06143) 4-00-23
 • Новомиколаївське бюро правової допомоги - смт Новомиколаївка, вул. Соборності, 84, тел: (06144) 9-33-31,  novomykolaivske@legalaid.zp.ua
 • Оріхівське бюро правової допомоги – м. Оріхів, вул. Покровська, 58, orikhivske@legalaid.zp.ua, тел: (06141) 4-31-54

Фото без опису

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень