A A A K K K
для людей із порушенням зору
Таврійська громада
Запорізька область, Запорізький район

Оріхівський районний військовий комісаріат інформує

Дата: 12.05.2017 14:41
Кількість переглядів: 1812

 

 

 

Оріхівський районний військовий комісаріат інформує

 

         У відповідності до внесених змін до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» граничний вік перебування в запасі військовозобов’язаними був змінений:

 чоловіки – до 60 років;

 жінки – до 50 років.

          Всім військовозобов’язаним які не досягли граничного віку перебування в запасі повинні прибути до органів місцевого самоврядування за місце прописки(або проживання) для постановки на військовий облік. У разі відмови від постановки на військовий облік будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.  

 

 

 

 

 

Оріхівський районний військовий комісаріат інформує

 

         Оріхівський районний військовий комісаріат запрошує громадян України від 18 до 60 років патріотично налаштованих, цілеспрямованих та відповідальних для укладання контракту на проходження військової служби в Збройних Силах України та служби у військовому резерві.

         Держава гарантує заробітну плату для контрактників Збройних Сил України:

         солдати – від 7000 грн.;

         сержанти – від 8000 грн.;

         офіцери – від 10000 грн.;

         Також повний соціальний пакет у відповідності до чинного законодавства.

         Для військовослужбовців які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві з 03 квітня 2015 року резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах за місяць:

         вищому офіцерському складу – 3200 грн.;

         старшому офіцерському складу – 3040 грн.;

         молодшому офіцерському складу – 2880 грн.;

         сержантському і старшинському – 2720 – 2560 грн.;

         рядовому – 2400 грн.;

         стаття 29 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати із розрахунку до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року на місяць.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оріхівський районний військовий комісаріат інформує

 

 

 

 

 

 

 

Документ 1951-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

 

Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

Цей Закон регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, та осіб, приписаних до призовних дільниць (далі - військовозобов’язані (призовники).

Стаття 1. Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

1. Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Стаття 2. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:

1) ведення військового обліку громадян України - військовозобов’язаних (призовників);

2) планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом;

3) інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) обов’язковість державної реєстрації - відомості про військовозобов’язаних (призовників) незалежно від місця їх проживання або перебування підлягають внесенню до Реєстру;

2) повнота відомостей - держава гарантує повноту відомостей Реєстру військовозобов’язаних (призовників), їх коректність, а також ведення бази даних Реєстру в єдиному форматі;

3) однократність внесення відомостей до Реєстру - військовозобов’язаний (призовник) може бути включений до Реєстру лише один раз;

4) поновлення відомостей Реєстру - база даних Реєстру із визначеною періодичністю або на вимогу розпорядника Реєстру (внесення чи знищення записів, зміна чи уточнення даних у разі їх зміни) оновлюється у строки, встановлені цим Законом;

5) захищеність Реєстру - держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Стаття 4. Мова ведення Реєстру

1. Мовою ведення Реєстру є державна мова.

2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Cуб’єкти Реєстру

1. Володільцем Реєстру є Міністерство оборони України (далі - володілець Реєстру), розпорядником Реєстру є Генеральний штаб Збройних Сил України (далі - розпорядник Реєстру).

2. Володілець Реєстру затверджує Порядок ведення Реєстру, в якому встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про військовозобов’язаних (призовників).

3. Розпорядник Реєстру обробляє відомості про військовозобов’язаних (призовників) від імені володільця Реєстру. Для цього із складу підпорядкованих йому органів визначаються органи адміністрування Реєстру та органи ведення Реєстру.

4. Розпорядник Реєстру:

1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону у процесі створення та ведення Реєстру;

2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;

3) має доступ до всієї бази даних Реєстру та використовує її для обліку і комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;

4) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю відомостей Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;

5) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до вимог цього Закону;

6) забезпечує резервування бази даних Реєстру;

7) надає програмні та інші засоби доступу до Реєстру;

8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

5. Органами адміністрування Реєстру є обласні військові комісаріати та оперативні командування (у межах повноважень за військово-адміністративним поділом території України).

6. Органи адміністрування Реєстру:

1) здійснюють аналітичну обробку даних, планування заходів з мобілізації та розподілу мобілізаційного ресурсу;

2) забезпечують взаємодію щодо ведення Реєстру, контролюють повноту та відповідність інформації, наданої органами державної влади, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.

7. Процедура обробки відомостей про військовозобов’язаних (призовників) органами адміністрування Реєстру визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.

8. Органами ведення Реєстру в районі, районі в містах Києві та Севастополі, у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, у районі в місті обласного значення з районним поділом є районні (міські) військові комісаріати.

9. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру, наповнення та уточнення бази даних Реєстру відомостями, що надають органи державної влади, здійснюють контроль за достовірністю облікових даних.

10. Процедура обробки відомостей про військовозобов’язаних (призовників) органами ведення Реєстру визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.

Стаття 6. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов’язаних (призовників):

1) персональні дані;

2) службові дані.

2. Згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

3. У разі відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

4. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.

Стаття 7. Персональні дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування;

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

16) відомості про освіту та спеціальність.

Стаття 8. Службові дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.

Стаття 9. Права та обов’язки військовозобов’язаних (призовників)

1. Військовозобов’язаний (призовник) має право:

1) отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру;

2) звертатися в порядку, встановленому розпорядником Реєстру, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру запису про себе, виправлення недостовірних відомостей Реєстру.

2. Військовозобов’язаний (призовник) зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, що вносяться до Реєстру.

Стаття 10. Гарантії захисту та безпеки персональних та службових даних військовозобов’язаних (призовників)

1. Розпорядник Реєстру, органи адміністрування та ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, зокрема захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних, відповідно до цього Закону, законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах""Про захист персональних даних" та міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України.

3. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язкові для органів адміністрування та ведення Реєстру правила доступу до бази даних Реєстру.

4. За внесення завідомо недостовірної інформації про військовозобов’язаних (призовників) органи ведення Реєстру несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Стаття 11. Створення Реєстру

1. Для створення Реєстру між володільцем Реєстру та розробником укладається договір згідно із законодавством України.

2. Обов’язковою умовою договору про створення Реєстру є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної власності на створений Реєстр.

3. Фінансування діяльності щодо створення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 12. Форма ведення Реєстру

1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні та службові дані всіх військовозобов’язаних (призовників).

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру.

3. Персональні та службові дані військовозобов’язаних (призовників) вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх даних військовозобов’язаних (призовників), передбачених статтями 7 і 8 цього Закону.

Стаття 13. Формування Реєстру

1. Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія одноразово подає володільцю Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

2. Відомості про громадян України, які не є військовозобов’язаними (призовниками), знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого володільцем Реєстру.

Стаття 14. Ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає:

1) внесення запису про військовозобов’язаних (призовників) до бази даних Реєстру для взяття на облік або при відновленні на військовому обліку з перевіркою відповідності персональних та службових даних військовозобов’язаних (призовників) існуючим обліковим даним;

2) внесення змін до персональних та службових даних військовозобов’язаних (призовників) на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

3) знищення повторного запису Реєстру в разі його виявлення.

2. У разі якщо відомості про особу вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка здійснила запис (у електронній формі).

3. Органи ведення Реєстру здійснюють постійне поновлення відомостей про військовозобов’язаних (призовників). Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються органу ведення Реєстру військовозобов’язаними (призовниками) та з інших джерел відповідно до чинного законодавства.

4. Обмін відомостями здійснюється централізовано в електронному вигляді або через інформаційні програмні засоби у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з дотриманням вимог законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та "Про захист персональних даних".

Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 16. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Частину першу статті 34 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 p., № 38, ст. 324; 2015 p., № 22, ст. 151) викласти в такій редакції:

"1. Персонально-якісний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров’я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов’язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов’язаних та реєструються в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних. Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати".

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для його реалізації.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
16 березня 2017 року 
№ 1951-VIII


 

Публікації документа

  • Голос України від 19.04.2017 — № 71

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора